lørdag den 8. december 2018

Generalforsamling d. 21 januar 2019

Der afholdes generalforsamling i Randers og Omegns Biavlerforening mandag d. 21 januar kl. 19 på Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers.
Dagsorden:
 1. Velkomst ved  formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af årsregnskabet
 5. Bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år. Her vil vi bruge lidt tid på at drøfte foreningens aktiviteter og deres form. Overvej derfor gerne hjemmefra, hvilke aktiviteter du kunne ønske dig.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand.
  Henrik Kjær Nielsen – modtager genvalg
 8. Valg af bestyrelse og suppleant
  Flemming Hansen – modtager ikke genvalg
  Sandor Markus – modtager genvalg
 9. Valg af revisor og suppleant
  Revisor: Knud Erik Vindum
  Suppleant: Karl Pedersen
 10. Evt.
Forslag til drøftelse fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ved valg af formand skal forslag skriftligt, motiveret og underskrevet være bestyrelsen i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen kårer vi årets honning. Alle opfordres derfor til at medbringe et glas egenproduceret honning uden etiket til konkurrencen. Der vil være en introduktion til honningsensorik (altså noget om at smage på honning) inden vi i fællesskab kaster os ud i bedømmelsen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar