Generalforsamling 2020

Der afholdes generalforsamling i Randers og Omegns Biavlerforening mandag d. 20 januar 2020 kl. 19 på Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers.

Generalforsamlingen er stedet, hvor foreningens liv, aktiviteter m.v. drøftes. Overvej derfor gerne hjemmefra hvilke aktiviteter, du kunne ønske dig.

Endelig kårer vi årets honning. Alle opfordres derfor til at medbringe et glas egenproduceret honning uden etiket til konkurrencen. Vi hjælpes ad med at bedømme honningerne i den indledende runde, og vi har inviteret en særlig overdommer til at dømme finalen.


Dagsorden:
 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af årsregnskabet
 5. Bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand
  Bestyrelsen indstiller Henrik Kjær Nielsen
 8. Valg af bestyrelse og suppleant
  Peter Ole Andersen – modtager ikke genvalg
  Ole Algren – modtager genvalg
 9. Valg af revisor og suppleant
  Revisor: Karl Pedersen
  Suppleant: Kjeld Norbert Petersen
 10. Evt.

Forslag til drøftelse på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag til evt. øvrige formandskandidater skal være meddelt bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Meddelelsen skal være skriftlig, motiveret og underskrevet.

/Bestyrelsen

Populære indlæg