Begynderkursus i biavl 2021

Hvis du overvejer at holde bier, eller hvis du allerede har bestemt dig for at komme i gang, så er her en gylden mulighed for at få en god start.

Begynderkurset i Randers og Omegns Biavlerforening, som afvikles i foråret 2021, giver dig en teoretisk såvel som praktisk indføring i biavl, og gør dig i stand til at passe dine egne bier og høste honning allerede samme sommer. Du vil lære lidt om biernes historie og biologi, om biavlens betydning for samfundet, om udstyr og materiel, om indretning af bigården samt mange vigtige aspekter i forhold til biernes pasning. Vi kommer med andre ord rundt om det meste, og altsammen foregår i en afslappet atmosfære sammen med andre vordende biavlere uden forhåndskendskab til emnet.

Se fx her, hvad andre har fået ud af at deltage på begynderkursus.

Pga. den aktuelle COVID-19 situation kan vi ikke præcis sige, hvornår kurset kan afvikles, men vi håber på en opstart i løbet af marts/april måned. Kurset er tilrettelagt med 4 teoretiske aftener efterfulgt af ca. 5 aftener med praktisk undervisning.

Teoriaftener a’ 3 timers varighed afholdes på Tirsdalens Skole i Randers. Nærmere information om tid og sted følger senere. Der undervises normalt på 4 mandage i løbet af marts/april - alle aftener i tidsrummet 19.00-22.00.Praktikaftener a’ 3 timers varighed afholdes i foreningens skolebigård, Lykkeshøjvej 8, 8960 Randers SØ – eller andre bigårde. Praktikforløbet finder sted på udvalgte mandage i løbet af maj/juni. Nærmere information følger ved kursusstart.

Kursusafgiften for de fire teoriaftener er kr. 210. Beløbet dækker undervisning samt alle undervisningsmaterialer. Kursusafgiften betales den første kursusaften.

Deltagelse i praktikforløbet kræver medlemskab af Randers og Omegns Biavlerforening inkl. medlemskab af Danmarks Biavlerforening. Medlemskab koster kr. 790 og skal være registreret på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside inden praktikaftenerne begynder i april/maj måned.

Yderligere oplysninger samt tilmelding til:
Henrik Kjær Nielsen, tlf. 2680 4781, email: henrikkjaernielsen@hotmail.com

Populære indlæg