Generalforsamling 2021

Der afholdes generalforsamling i Randers og Omegns Biavlerforening mandag d. 28 juni 2021 kl. 19 på Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers.

Generalforsamlingen er stedet, hvor foreningens liv, aktiviteter m.v. drøftes. Overvej derfor gerne hjemmefra hvilke aktiviteter, du kunne ønske dig.

Dagsorden:
 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af årsregnskabet
 5. Bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand
  Henrik Kjær Nielsen modtager ikke genvalg
  Bestyrelsen indstiller Arne Rasmussen
 8. Valg af bestyrelse og suppleant
  Henrik Ibh Jensen modtager ikke genvalg
  Sandor Markus modtager genvalg
  Ole Algren modtager genvalg som suppleant
 9. Valg af revisor og suppleant
  Revisor: Karl Pedersen
  Suppleant: Kjeld Norbert Petersen
 10. Evt.
Forslag til drøftelse på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag til evt. øvrige formandskandidater skal være meddelt bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Meddelelsen skal være skriftlig, motiveret og underskrevet.

I forlængelse af generalforsamlingen vil Sandor give en orientering om situationen vedr. den kommende naturnationalpark ved Fussingø samt dens betydning for biavlere i området.

I år har vi ingen konkurrence om årets honning. Til gengæld er foreningen vært for en grill-fest umiddelbart efter generalforsamlingen. Vi kaster os desuden ud i hvad der kan udvikle sig til at blive en nyklassiker - stumpemarked. Medbring gerne sjove idéer, eksperimenter eller biavlsudstyr til fremvisning/salg.


/Bestyrelsen

Populære indlæg