mandag den 26. februar 2018

Begynderkursus i biavl 2018


Det kommende begynderkursus starter mandag d. 26 februar 2018 og er tilrettelagt med 4 teoretiske aftener efterfulgt af 5 aftener med praktisk undervisning.

Teoriaftener a’ 3 timers varighed afholdes på Tirsdalens Skole, R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers SØ. Der undervises på følgende datoer: 26 februar, 5 marts, 12 marts samt 19 marts.


Praktikaftener a’ 3 timers varighed afholdes i foreningens skolebigård, Lykkeshøjvej 8, 8960 Randers SØ – eller andre bigårde. Praktikforløbet finder sted på udvalgte mandage i løbet af april og maj. Nærmere information følger ved kursusstart.


Kursusafgiften for de fire teoriaftener er kr. 210. Beløbet dækker undervisning samt alle undervisningsmaterialer. Kursusafgiften betales den første kursusaften.

Deltagelse i praktikforløbet kræver medlemskab af Randers og Omegns Biavlerforening inkl. medlemskab af Danmarks Biavlerforening. Medlemskab koster kr. 790 og skal være registreret på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside inden praktikaftenerne begynder i april/maj måned.

Undervisere: Theodor Pedersen og Henrik Kjær Nielsen
Yderligere oplysninger samt tilmelding til:

Henrik Kjær Nielsen, tlf. 2680 4781, email: henrikkjaernielsen@hotmail.com


tirsdag den 19. september 2017

Velkommen

Velkommen til Randers og Omegns Biavlerforening.

Vi arbejder for at: at fremme biavlen i området at holde kurser for nye medlemmer at holde kurser for mere øvede medlemmer at stå til rådighed med viden at hjælpe med praktiske ting ved opstart at arrangere foredragsaftner om biavl at give biavlere mulighed for at mødes til faglig orientering i skolebigården


Ved du: at biernes nytteværdi ved bestøvning af frømarker, plantager og andre kulturplanter udgør ca. 1,5 milliarder kr. pr. år.
Ved du: at biernes bestøvning af Danmarks villa flora nærmest er uvurderlig.
Ved du: at honningbierne står for 80 % af al bestøvning i Danmark
Ved du: at der går 1.350.000 blomsterbesøg på et glas honning.
Ved du: at en bi flyver op til 30.000 km. inden den dør
Ved du: at en bidronning lægger ca. 2.000 æg om dagen

Find meget mere info på Danmaks biavlerforening

torsdag den 31. august 2017

Hjælp til fjernelse af bisværme eller uønskede hvepseboer

Hvis du har brug for hjælp til at fjerne en bisværm eller et uønsket hvepsebo, så henvises der her til en liste over personer, som (evt. mod betaling) kan hjælpe dig.