lørdag den 26. januar 2019

Referat fra generalforsamlingen 2019

Den årlige generalforsamling i Randers og Omegns Biavlerforening blev afholdt d. 21 januar, 2019. Et referat kan læses her.

fredag den 12. oktober 2018

Begynderkursus i biavl 2019


Hvis du overvejer at holde bier, eller hvis du allerede har bestemt dig for at komme i gang, så er her en gylden mulighed for at få en god start.

Begynderkurset, som afvikles i foråret 2019, giver dig en teoretisk såvel som praktisk indføring i biavl, og gør dig i stand til at passe dine egne bier og høste honning allerede samme sommer. Du vil lære lidt om biernes historie og biologi, om biavlens betydning for samfundet, om udstyr og materiel, om indretning af bigården samt mange vigtige aspekter i forhold til biernes pasning. Vi kommer med andre ord rundt om det meste, og altsammen foregår i en afslappet atmosfære sammen med andre vordende biavlere uden forhåndskendskab til emnet.

Kurset starter mandag d. 11 marts 2019 og er tilrettelagt med 4 teoretiske aftener efterfulgt af ca. 5 aftener med praktisk undervisning.

Teoriaftener a’ 3 timers varighed afholdes på Tirsdalens Skole i Randers. Nærmere information om sted følger senere. Der undervises på følgende datoer: 11 marts, 18 marts, 25 marts samt 1 april.


Praktikaftener a’ 3 timers varighed afholdes i foreningens skolebigård, Lykkeshøjvej 8, 8960 Randers SØ – eller andre bigårde. Praktikforløbet finder sted på udvalgte mandage i løbet af april og maj. Nærmere information følger ved kursusstart.


Kursusafgiften for de fire teoriaftener er kr. 210. Beløbet dækker undervisning samt alle undervisningsmaterialer. Kursusafgiften betales den første kursusaften.

Deltagelse i praktikforløbet kræver medlemskab af Randers og Omegns Biavlerforening inkl. medlemskab af Danmarks Biavlerforening. Medlemskab koster kr. 790 og skal være registreret på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside inden praktikaftenerne begynder i april/maj måned.

Undervisere: Henrik Kjær Nielsen m.fl.
Yderligere oplysninger samt tilmelding til:

Henrik Kjær Nielsen, tlf. 2680 4781, email: henrikkjaernielsen@hotmail.com


tirsdag den 25. september 2018

Vinterprogram 2018 / 2019

Efter en helt igennem udsædvanlig og på mange måder forrygende sæson som biavler, så nærmer tiden sig, hvor vi gemmer os indendøre. I Randers og Omegns Biavlerforening har vi planlagt et vinterprogram, som byder på forskellige arrangementer. Se programmet her. Benyt chancen for at mødes med andre biavlere uden bidragt på...

tirsdag den 19. september 2017

Velkommen

Velkommen til Randers og Omegns Biavlerforening.

Vi arbejder for at: at fremme biavlen i området at holde kurser for nye medlemmer at holde kurser for mere øvede medlemmer at stå til rådighed med viden at hjælpe med praktiske ting ved opstart at arrangere foredragsaftner om biavl at give biavlere mulighed for at mødes til faglig orientering i skolebigården


Ved du: at biernes nytteværdi ved bestøvning af frømarker, plantager og andre kulturplanter udgør ca. 1,5 milliarder kr. pr. år.
Ved du: at biernes bestøvning af Danmarks villa flora nærmest er uvurderlig.
Ved du: at honningbierne står for 80 % af al bestøvning i Danmark
Ved du: at der går 1.350.000 blomsterbesøg på et glas honning.
Ved du: at en bi flyver op til 30.000 km. inden den dør
Ved du: at en bidronning lægger ca. 2.000 æg om dagen

Find meget mere info på Danmaks biavlerforening