onsdag den 10. april 2019

Sommerprogram 2019


Foråret er kommet, og meget snart begynder foreningens udendørs-aktiviteter. 
Skolebigården danner som sædvanligt ramme for de fleste af arrangementerne i sommerhalvåret. Af samme grund håber vi, at såvel nye som mere erfarne foreningsmedlemmer finder det relevant at deltage i aktiviteterne. Vi vil altid have fokus på umiddelbart forestående emner, så man kan få råd og vejledning med sig hjem, hvis man har behov for det. Og hvis du hører til de rutinerede, så kom og del din viden med os andre. Tag altid bidragt med, så vi kan hjælpe hinanden med bierne.
Jeg vil lige fremhæve nogle enkelte aktiviteter fra programmet.
Den 13 maj sætter vi fokus på pollen og propolis. Det er et område, som i det seneste par år har oplevet en stærkt stigende interesse, og for nylig blev Pollen - Propolis foreningen under Danmarks Biavlerforening stiftet. En af pionererne i Danmark er Martin Lesak, Norddjurs Biavlerforening, som denne aften besøger os i skolebigården for helt praktisk at introducere os til området og for at fortælle os om sine erfaringer gennem flere sæsoner. Vi har i dagens anledning sat nogle pollenbunde op, så vi kan høste lidt pollen.
Som sædvanlig er slyngedagen d. 15 juni åben for alle interesserede. Invitér gerne familie, kolleger og venner med til et for de fleste aldeles ukendt kig ind i biernes verden.
Når vi holder grillaften d. 24 juni benytter vi også lejligheden til at excellere i udtagning af biprøver for at kunne lave præcise vurderinger af varroatrykket i en bifamilie. Vi skal også kigge lidt nærmere på de nye plastrammer fra Dalinno, som vi har fået til test i skolebigården.
Sommerudflugten forventer vi finder sted i starten af juli måned. I vil blive orienteret nærmere.
Og i forbindelse med den sidste fratagning af honning d. 3 august prøver vi at sætte spot på honningbehandling. Vi skal derfor se på røring, podning og andet, som spiller ind på det færdige resultat.
Læs hele programmet her. Print det ud, og hæng det på køleskabet.

lørdag den 26. januar 2019

fredag den 1. juni 2018

Hjælp til fjernelse af bisværme eller uønskede hvepseboer

Hvis du har brug for hjælp til at fjerne en bisværm eller et uønsket hvepsebo, så henvises der her til en liste over personer, som (evt. mod betaling) kan hjælpe dig.

tirsdag den 19. september 2017

Velkommen

Velkommen til Randers og Omegns Biavlerforening.

Vi arbejder for at: at fremme biavlen i området at holde kurser for nye medlemmer at holde kurser for mere øvede medlemmer at stå til rådighed med viden at hjælpe med praktiske ting ved opstart at arrangere foredragsaftner om biavl at give biavlere mulighed for at mødes til faglig orientering i skolebigården


Ved du: at biernes nytteværdi ved bestøvning af frømarker, plantager og andre kulturplanter udgør ca. 1,5 milliarder kr. pr. år.
Ved du: at biernes bestøvning af Danmarks villa flora nærmest er uvurderlig.
Ved du: at honningbierne står for 80 % af al bestøvning i Danmark
Ved du: at der går 1.350.000 blomsterbesøg på et glas honning.
Ved du: at en bi flyver op til 30.000 km. inden den dør
Ved du: at en bidronning lægger ca. 2.000 æg om dagen

Find meget mere info på Danmaks biavlerforening