fredag den 1. juni 2018

Hjælp til fjernelse af bisværme eller uønskede hvepseboer

Hvis du har brug for hjælp til at fjerne en bisværm eller et uønsket hvepsebo, så henvises der her til en liste over personer, som (evt. mod betaling) kan hjælpe dig.

søndag den 1. april 2018

Sommerprogram 2018

Foråret er over os, og snart begynder aktiviteterne i skolebigården. Vi lægger ud med en opstarts- / arbejdsdag lørdag d. 14 april, hvor vi skal have sat skik på skolebigården, så den er klar til sæsonen. Mød op til rundstykker kl. 9.30 og hjælp til med forskellige praktiske gøremål. Forhåbentlig tillader vejret et lidt mere grundigt kig til bierne, så vi kan vurdere deres tilstand og hvorvidt nogle familier skal have særlig hjælp.
Skolebigården danner som sædvanligt ramme for de fleste af foreningens aktiviteter i sommerhalvåret. Af samme grund håber vi, at såvel nye som mere erfarne foreningsmedlemmer finder det relevant at deltage i aktiviteterne. Vi vil altid have fokus på umiddelbart forestående emner, så man kan få råd og vejledning med sig hjem, hvis man har behov for det. Og hvis du hører til de rutinerede, så kom og del din viden med os andre. Tag altid bidragt med, så vi kan hjælpe hinanden med bierne.
Vi får et par gange i sæsonens løb besøg af "gæste-instruktører". I forbindelse med vores grillaften d. 18 juni vil foreningens nye interessegruppe med Knud Erik Vindum som primus motor introducere os til dronningeproduktion til husbehov. Og d. 5 august medvirker bi-inspektør Karl Erik Nielsen i aktiviteterne vedr. slyngning, fodring og varroabehandling.
Læs hele programmet her. Print det ud, og hæng det på køleskabet.

tirsdag den 19. september 2017

Velkommen

Velkommen til Randers og Omegns Biavlerforening.

Vi arbejder for at: at fremme biavlen i området at holde kurser for nye medlemmer at holde kurser for mere øvede medlemmer at stå til rådighed med viden at hjælpe med praktiske ting ved opstart at arrangere foredragsaftner om biavl at give biavlere mulighed for at mødes til faglig orientering i skolebigården


Ved du: at biernes nytteværdi ved bestøvning af frømarker, plantager og andre kulturplanter udgør ca. 1,5 milliarder kr. pr. år.
Ved du: at biernes bestøvning af Danmarks villa flora nærmest er uvurderlig.
Ved du: at honningbierne står for 80 % af al bestøvning i Danmark
Ved du: at der går 1.350.000 blomsterbesøg på et glas honning.
Ved du: at en bi flyver op til 30.000 km. inden den dør
Ved du: at en bidronning lægger ca. 2.000 æg om dagen

Find meget mere info på Danmaks biavlerforening