Velkommen til Randers og Omegns Biavlerforening

Vi arbejder for
 • at fremme biavlen i området
 • at holde kurser for nye medlemmer
 • at holde kurser for mere øvede medlemmer
 • at stå til rådighed med viden
 • at hjælpe med praktiske ting ved opstart
 • at arrangere foredragsaftener om biavl
 • at give biavlere mulighed for at mødes til faglig orientering i skolebigården

Vidste du
 • at biernes nytteværdi ved bestøvning af frømarker, plantager og andre kulturplanter udgør ca. 1,5 milliarder kr. pr. år
 • at biernes bestøvning af Danmarks villa flora nærmest er uvurderlig
 • at honningbierne står for 80 % af al bestøvning i Danmark
 • at der går 1.350.000 blomsterbesøg på et glas honning
 • at en bi flyver op til 30.000 km. inden den dør
 • at en bidronning lægger ca. 2.000 æg om dagen

Find meget mere information hos Danmarks Biavlerforening